Budova firmy ALTIS, Kolín

Projekt: Obnova fasády firmy ALTIS

V rámci této akce byla provedena vápenocementová fasádní omítka. 

Datum realizace: 2002