Budova firmy Tesla, Praha – Hloubětín

Projekt: Oprava fasády fasádním nátěrem

Datum realizace: 2000