Fasády

Zateplení je nejvhodnější úprava obvodového pláště při opravě domu, protože spojuje několik funkcí důležitých pro funkci a životnost domu: chrání stavební konstrukci, snižuje tepelné ztráty, zlepšuje mikroklima v bytech, zlepšuje architektonický vzhled, prodlužuje životnost domu. Celkové zateplení domu znamená nesporný přínos zejména v těchto oblastech :

Tepelná úspora

Na mnoha konkrétních případech byla po provedení celkového zateplení domu prokázána úspora tepelné energie v rozmezí 35 až 55 % oproti předešlému topnému období.

Statika

Zateplení má pozitivní vliv na statiku objektu tím, že výrazně omezí vlivy změn venkovní teploty (teplotní spád), které působí na konstrukci domu prostřednictvím obvodového pláště.

Mikroklima v bytech

Při správném provedení zateplení a koordinaci s výměnou oken, zajištěním výměny vzduchu v interiéru a vyregulování otopné soustavy dochází k výraznému zvýšení vnitřní pohody prostředí, kterou tvoří kombinace teploty vzduchu a jeho proudění, povrchové teploty předmětů a stěn, vlhkosti vzduchu a možnosti výskytu mikroorganizmů na stěnách a předmětech (vznik plísní, řas a mechů).

Estetika

Náhlá přeměna fádního, většinou šedivého domu na atraktivní barevný bytový dům bývá často tím, co obyvatelé domu nejdříve a nejsilněji pocítí jako pozitivní změnu, kterou se rádi pochlubí a často se toto projeví i lepší péčí každodenní údržbu domu (lide jsou citliví i k projevům vandalismu).

Zhodnocení objektu

Zlepšený vnější vzhled domu a tepelné úspory mají vliv na určení tržní hodnoty bytů.

Zateplení – prostředek na tepelné mosty, proti plísním
Vnější zateplení budovy dokáže odstranit tepelné mosty obvodového pláště, pokud je správně navrženo a provedeno a pokud předchozí, již realizované etapy opravy jeho provedení umožní. Například při výměně oken je třeba myslet na to, že nové rámy musí umožnit svojí šířkou provést zateplení okenního ostění a nadpraží alespoň v doporučené tloušťce 2 až 5 cm. Také při výměně parapetních plechů je vhodné provést tepelnou izolaci pod parapetem (pokud to konstrukce umožní). V praxi však toto některá řešení není možná (např. mezi stávajícím ostěním a rámem okna není dostatečný prostor apod.) a tak je nutné toto řešit vždy individuálně, tak aby se zabránilo alespoň zásadním chybám. Správně provedené zateplení vnějších stěn bez tepelných mostů (či s jejich minimalizací) je jedním z důležitých opatření, která mohou vzniku plísní zabránit. Vždy ovšem ve spojení s ostatními nezbytnými opatřeními, která zabrání možnosti kondenzace vodních par na chladnějším povrchu (regulace otopné soustavy, typ oken s mikroventilací a jejich způsob montáže, zajištění výměny vzduchu v místnosti, omezení zdrojů vodní páry a vlhka). Obyvatel bytu může podpořit vznik plísní uzavíráním ventilů topení, intenzitou a způsobem větrání, intenzitou tvorby vlhkosti.

Jaká je životnost zateplovacího systému obecně?
Zateplovací systémy se začaly používat na stavbách v Německu a Holandsku počátkem 70. let.
Proto lze říci, že některé zahraniční zateplovací systémy vyšší kvality mohou doložit ověřenou  životnost asi 30 let. Domníváme se, že o delší životnosti než 30 let nemá dnes smysl hovořit. V České republice se začalo s výrobou zateplovacích systémů v polovině 90.let minulého století, což u tuzemských systémů životnost kolem 10 let. Naše firma provedla první zateplení na jaře roku 1995.

Užívání, údržba, životnost zatepleného domu

Aby zateplený dům bezvadně a co nejefektivněji fungoval, nestačí, aby bylo zateplení provedeno v souladu s projektem, či předepsanou technologií. Změna tepelně izolačních vlastností domu se musí doplňovat s vhodným způsobem vytápění a větrání v místnostech. Obvykle je nutné znovu vyregulovat otopnou soustavu v domě. Po provedení zateplení je třeba, aby se v domě vhodným způsobem topilo a větralo a tím je možné zamezit občas se vyskytujícím nežádoucím jevům plynoucím obvykle z nevhodného užívání opravených domů: nepohoda vnitřního mikroklimatu v bytech, rosení, plísně.

BD Ellnerova, PrahaZŠ UnhošťBD Ravennská, Praha

DetailDetailZŠ a DD Dolní Lánov