IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) SC 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Dne 18. 12. 2015 byl zahájen příjem žádostí o dotace a skončí dne 30. 11. 2016.

Kdo může být žadatel: Program je určen pro bytové domy v celé ČR mimo území hl. m. Prahy pro žadatele – vlastníky bytových domu a SVJ, družstev apod., kteří vlastní stavbu pro bydlení, která obsahuje čtyři a více bytů a kde více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.

K čemu je program určen:

  • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří);
  • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu (rekuperace);
  • Výměna zdroje tepla pro vytápění;
  • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody;
  • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů;
  • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny.

Výše dotace: Dle dosažené úspory celkové dodané energie od 25 do 32%, za podmínky minimální výše celkových způsobilých výdajů 300 tis. Kč ,
Další podmínky: Přijatelnost některých nákladů je od 1.1.2014, za předpokladu, že v den podání žádosti není realizace dokončena (za předpokladu realizace výběrových řízení).
Zajišťujeme kompletní servis.

IMGP2666

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Petra Stejskalová. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.