Komplexní zateplování budov

ZŠ Demlova, Jihlava Bydlíte v domě nebo vlastníte objekt, na kterém chcete provést regeneraci?

Chcete Vám tímto pomoci při rozhodování co a jak  je třeba provést.

Odkládáním oprav se snižuje provozní bezpečnost a díky unikání tepla se zvyšují provozní náklady. Při celkové rekonstrukci lze dosáhnout prokazatelných úspor 35% – 55% nákladů na vytápění v současných cenách.

Co je regenerace objektů.

Regenerace domu je komplexní oprava důležitých funkčních částí budovy, provedená v rámci jednoho projektu, který může mít několik etap technicky na sebe navazujících.

Regenerace sestává v závislosti na vyhodnocení současného stavu domu vždy z několika následujících regeneračních kroků:

1.  Oprava prvků obvodového pláště

2.  Výměna oken a dveří

3.  Zateplení obvodového pláště

4.  Zateplení střechy, nebo nejvyššího stropu

5.  Rekonstrukce balkonů, lodžií

6.  Zateplení stropu nevytápěného sklepa, podlahy nad zeminou nebo nevytápěným prostorem, stěn mezi vytápěným a nevytápěným prostorem

7. Rekonstrukce otopné soustavy

8. Měření a regulace tepla

9. Pořízení systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla  či využití solárního tepla.

Regenerace objektů je podporována několika dotačními programy.

Pro domy využívané k bytových účelům jsou to programy Panel 2013 +, Nová Zelená úsporám, IROP.

Pro administrativní budovy jsou to programy státního fondu životního prostředí OPŽP.

Pro průmyslové budovy jsou to programy  podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP (PIK).

Firma VANDERLAAN s.r.o. Vám zajistí komplexní služby. Od posouzení stavu, vypracování projektu, případné podání žádosti o dotaci, pomoc při financování díla a vlastní realizaci.  

BD Květnového vítězství, Praha   MŠ Jablůnka    Elektrocentrum, Havlíčkův Brod