MŠ Jablůnka, okr. Vsetín

Projekt: Zateplení obvodového pláště MŠ Jablůnka

V rámci této akce bylo provedeno zateplení obvodového pláště hlavní budovy školy, vyzdívka meziokenních vložek a výměna oken.

Datum realizace: 2010