Nová zelená úsporám

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Chceme Vás upozornit, že 22.10.2015 byl zahájen příjem žádostí o dotace – 3.výzva pro rodinné domy a to:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů:

–       budou podpořeny projekty na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

Jsou podporována dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie:

–     na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky      šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování   teplem s vyšším než 50% podílem OZE

  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem;
  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů;
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace)

Kdo může být žadatel: Žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby  (nelze žádat na výměnu kotlů na tuhá paliva – „kotlíkové dotace“).

Další podmínky:

  1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu, nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
  2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů. V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo tzv. blokové výjimky, podpora je pak omezena také pravidly těchto režimů.
  3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
  4. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
  5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Zajišťujeme kompletní servis – zjištění stavu, vypracování PENB, projektu, VYŘÍZENÍ DOTACE (před i po realizaci) vč. vlastní realizace.

Pozn.: je možné, za určitých podmínek, zajistit i financování akce do doby vyplacení dotace.

DSC_1218

RD Brno, rok 2006

RD Světlá nad Sázavou, rok 2000

RD Světlá nad Sázavou, rok 2000

DSC_0259

RE Polička 2010

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Petra Stejskalová. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.