Rekonstrukce tělocvičny Jankov, okr. Benešov

Projekt:  1. Rekonstrukce budovy tělocvičny v Jankově

2. Oprava a zateplení tělocvičny v Jankově

V rámci této akce bylo provedeno zateplení obvodového pláště a zastřešení budovy ze stávajícíc ploché konstrukce na konstrukci valbovou. Krov byl proveden z dřevěných příhradových nosníků.

Datum realizace: 2009