Okna

Okna jsou v současnosti z hlediska tepelných izolací i z hlediska konstrukčního řešení jedním z nejvíce problematických míst.

Parametry otvorových výplní jako celku:

1. Součinitel prostupu tepla oknem Uw – doporučená norma 1,2 W/(m2.K)

2. Odolnost proti zatížení větrem – tuhost okenního křídla – dle požadavku investora, doporučená norma třída 3

3. Průvzdušnost (infiltrace) udává, nakolik je umožněna přirozená výměna vzduchu – dle požadavku investora, doporučená norma třída 3

4. Vodotěsnost – hodnocení těsnosti proti proniknutí tlakové srážkové vody – dle požadavku investora, doporučená norma 7A, 7B

5. Vážená vzduchotěsnost Rw – doporučená norma třída 2

6. Bezpečnost proti vloupání – dle požadavků investora

7. Celkový činitel prostupu sluneční energie g (tento parametr se týká pouze skla, ovšem velmi ovlivňuje vlastnosti celého okna, pro okna jako celek se neuvádí) – dle požadavku investora

Pro výrobu oken a dveří se používá různých materiálů. Nejrozšířenější jsou výrobky plastové, dále se používá dřevo, hliník a jejich kombinace. 

Výhody plastových oken jsou jejich fyzikálně – technické vlastnosti (dobré tepelně- technické vlastnosti), velká odolnost proti účinkům povětrnosti, korozi, velké množství různých tvarů a uspořádání, barevné provedení, nižší pořizovací cena oproti jiných druhům oken.  

Výhody dřevěněných oken je tepelně – technické vlastnosti plynoucí z přirozených vlastností dřeva, vytváří pocitově příjemnější prostředí, bezkonkurenční variabilita, do značné míry oprava poškozeného prvků. 

Výhody hliníkových oken je statická odolnost oproti plastovým a dřevěným výrobkům, možnost zhotovení atypických rozměrů oken či sestav, naprostá odolnost proti povětrnostním vlivům, lehčí zatížení budovy, kov je v plné míře recyklovaný.

S výběrem oken a dveří Vám rádi poradíme a zajistíme cenové nabídky od našich partnerů.