Střechy

U bytových domů se je většině případů jedná o rekonstrukci plochých střech, která je více riziková než střecha šikmá.

Základní důvody pro rekonstrukci plochých střech je vyčerpaná morální i fyzická životnost. Důvody jsou např. nevyhovující skladba (nedostatečná tepelná izolace, nevhodné funkčních vrstev), materiály s vyčerpanou životností (dožilá hydroizolační vrstva), uživatelské problémy (zatékání, tepelné ztráty, výskyt plísní).

Před realizací rekonstrukce ploché střechy se provede stavebně technický průzkum, tepelně technické posouzení a vyhodnocení stavu. Rekonstrukce může probíhat jako nedestruktivní s ponecháním stávajících vrstev nebo se přikročí s odstranění stávajících vrstev.

Při nedestruktivní rekonstrukci, kde bude doplněna či vyměněna pouze hydroizolační vrstva, je jedná o sanaci ploché střechy. Při nedestruktivní rekonstrukci s doplněním tepelné izolace a výměnou hydroizolační vrstvy, se jedná o rekonstrukci ploché střechy. Tento typ rekonstrukce je nejběžnější.

Firma VANDERLAAN s.r.o. má vlastní pracovníky, kteří se zabývají pouze střešními konstrukcemi. Náš tým je Vám schopen  vypracovat stavebně technický průzkum, navrhnout typ rekonstrukce a zajistit realizaci díla.  Používáme systémová řešení jednotlivých dodavatelů střešních plášťů. 

Lázně PoděbradyLázně PoděbradyLázně Poděbrady

MŠ Lojovická, Praha