VÚRV Praha

Projekt: Zateplení objektu výzkumného ústavu rostlinné výroby, Praha – Ruzyně

V rámci této akce bylo provedeno zateplení obvodového pláště.

Datum realizace: 2012